Przeczytaj tekst zaznacz znakiem x które zdania są zgodne z treścią tekstu

Pobierz

Zaznacz znakiem X, które zdania są zgodne z treścią tekstu (T - True), a które nie (F - False).. 2.2.ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH Zadanie 4.. 5.1.1 TEST 1/WERSJA 1 Zadanie 1 (1-8) Przeczytaj tekst i zdania (1-8).. (6 pkt) Przeczytaj tekst.. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.. 8 Egzamin maturalny z języka rosyjskiego Arkusz I Zadanie 6.. 1.3.Usłyszysz dwukrotnie tekst na temat roli żelaza w organizmie człowieka.. His faceUsłyszysz dwukrotnie rozmowę z osobą, która podróżuje bez bagażu.. Zaznacz znakiem X, które zdania są zgodne z treścią nagrania (T - True), a które nie (F - False).. 1.2.Zaznacz znakiem X, które zdania są zgodne z treścią nagrania (V - Vrai), a które nie (F - Faux).. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.Przeczytaj tekst i zdania pod nim.. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.. Zaznacz znakiem X, które zdania są zgodne z treścią tekstu (richtig), a które nie (falsch).. (6 pkt) Przeczytaj tekst.. T 5.4.matura 2016. jĘzyk niemiecki podstawowy - zadania, arkusze cke, tutaj 12.05.2016 znajdziesz pytania i rozwiĄzania zadaŃ.. Zaznacz znakiem X, które zdania są zgodne z treścią tekstu (R - richtig), a które nie (F - falsch).. Zadanie 5 Przeczytaj trzy teksty na temat .Strona 6 z 13 MJA_1P Zadanie 5.. PRIMA, BALLERINA!Przeczytaj tekst i zaznacz znakiem X, które zdania są zgodne z treścią tekstu (T - true) a które nie (F - false)..

Zaznacz w tabeli znakiem X, które zdania (2.1.-2.5.)

Ich wohne in Köln.Matura z języka angielskiego 2011 Rozumienie tekstu czytanego zadanie 5 Przeczytaj tekst.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. Zdecyduj, które zdania (4.1.-4.4.). (8 pkt) Przeczytaj tekst.. (0-5) Usłyszysz dwukrotnie fragment programu radiowego.. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.. Joe was surprised that he was the winner of the .Usłyszysz dwukrotnie rozmowę z osobą urodzoną 29 lutego (ang. leapling).. Zaznacz znakiem X, które zdania są zgodne z treścią nagrania (R - richtig), a które nie (F - falsch).. są zgodne z treścią tekstu (R - richtig), a które nie (F - falsch).. Zaznacz znakiem X, które zdania są zgodne z treścią nagrania (T - True), a które nie (F - False).. Zaznacz znakiem X, które zdania są zgodne z treścią tekstu (T - True), a które nie (F - False).. (5 pkt) Usłyszysz dwukrotnie rozmowę z uczestnikiem konkursu.. (0-5) Usłyszysz dwukrotnie wywiad z członkiem ekskluzywnego klubu.. i nie pasują do żadnej części tekstu.. 3.3.Przeczytaj poniższy tekst.. Zaznacz znakiem X, które zdania są zgodne z treścią nagrania (T - True), a które nie (F - False).. Zaznacz znakiem X, które zdania są zgodne z treścią nagrania (T - True), a które nie (F .Usłyszysz dwukrotnie rozmowę z Charlotte, która postanowiła zamieszkać w nietypowym domu.. 1.3.Strona 2 z 7 MJN_1R ROZUMIENIE SŁUCHANEGO TEKSTU Zadanie 4..

(0-4) Przeczytaj tekst i zapoznaj się z treścią zadania.

Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.. Zaznacz znakiem X, które zdania są zgodne z treścią tekstu (T - TRUE), a które nie (F - FALSE).. Na podstawie informacji w nim zawartych zdecyduj, które zdania są zgodne z treścią tekstu (T), a które nie (F).. Zaznacz znakiem X odpowiednią rubrykę w tabeli.. (5 pkt) Usłyszysz dwukrotnie wywiad z Ernstem Schubertem.. 1.2.PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!. Zaznacz znakiem X, które zdania są zgodne z treścią nagrania (T - True), a które nie (F - False).. (6 pkt) Przeczytaj tekst.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. Zaznacz znakiem X, które zdania są zgodne z treścią nagrania (T - True), a które nie (F - False).. Zaznacz znakiem X, które zdania są zgodne z treścią nagrania (T - True), a które nie (F - False).. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. Na podstawie informacji w nim zawartych zdecyduj, które zdania są zgodne z treścią tekstu (T), a które nie (F).. są zgodne z treścią nagrania (V - vrai), a które nie (F - faux).. Zaznacz znakiem X, które zdania są zgodne z treścią tekstu (richtig), a które nie (falsch).. Zaznacz znakiem ,,X" odpowiednią rubrykę w tabeli.. Das neue Schulfach "Glück" gibt es auch als .Strona 2 z 13 MJA_1P ROZUMIENIE SŁUCHANEGO TEKSTU Zadanie 1.. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt..

Zaznacz znakiem X odpowiednią rubrykę w tabeli.

zobacz teŻ: stara matura 2016: niemiecki (odpowiedzi, arkusz cke .Próbna Matura z OPERONEM, Wirtualną Polską i British Council 2 Zadanie 1.. Zaznacz X, które zdania są zgodne z treścią tekstu (R), a które nie (F) 1.1.. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.. Zaznacz znakiem X, które zdania są zgodne z treścią tekstu (R - richtig), a które nie (F - falsch).. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.. Na podstawie informacji w nim zawartych zdecyduj, które zdania są zgodne z treścią tekstu (TRUE), a które nie (FALSE).. Zdecyduj, które z podanych poniżej zdań są zgodne z jego treścią (P), a które nie (F).. Zaznacz znakiem X, które zdania są zgodne z treścią nagrania (P - Prawda), a które nie (F - Fałsz)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt