Wyjaśnij jaki wpływ na postawy ateńczyków miało wprowadzenie demokracji

Pobierz

Odpowiedź Guest.. Obywatele są wolni i równi wobec prawa, mają prawo uczestniczyć w życiu publicznym.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Materiał nauczania.. Sto dni Napoleona 3.. DLA .. Na zgromadzeniach wszyscy pełnoprawni obywatele płci męskiej brali udział w głosowaniu ( demokracja bezpośrednia ).. Mowa pogrzebowa Peryklesa na cześć pierwszych ofiar wojny peloponeskiej - pochwała demokracji ateńskiej.. 2.Zalety.. WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH .. AnswerZmiany polityczno-społeczne zaproponowane przez Klejstenesa dały podstawy do rozwinięcia się w Atenach ustroju demokratycznego, w którym najważniejszą rolę odgrywało zgromadzenie wszystkich obywateli.Warto jednak zauważyć, że bezpośredni obserwatorzy ateńskiej demokracji - zarówno jej apologeta, Perykles, jak i krytyk Platon-dostrzegali procesy, które występowały w ramach i - jak można przypuszczać - na skutek demokratycznej formy ustroju Ateńczyków, a które dzisiaj nazwalibyśmy procesami liberalizacji społeczności ateńskiej.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Wyjaśnij jaki wpływ na rozwój kultury i gospodarki Konstantynopola oraz całego Bizancjum miało położenie cesarstwa na styku Europy i Azji.Demokracja - dosłownie: władza ludu (z greckiego demos - lud, kratos - władza)..

wyjaśnij jaki wpływ na postawy ateńczyków miało wprowadzenie demokracji.

1.Zaczęli prowadzić wędrowny tryb życia tzn. ucieczki nastąpiłą też małą bieda.. Wybrani urzędnicy podejmowali decyzje - starożytni nie uważali takiego systemu za demokrację, lecz oligarchię.Podstawą demokracji ateńskiej były rządy większości, rotacyjność urzędów i masowe uczestnictwo.. Pojęcie przywilej dotyczy zwolnienia od jakiś powinności.Zadania maturalne z Historii Temat: Starożytność (część 2.). "Nasz ustrój polityczny nie jest naśladownictwem obcych praw, a my sami raczej jesteśmy wzorem dla innych niż inni dla nas.wyjaśnij jaki wpływ na dalsze losy państwa polskiego miało wprowadzenie konstytucji nihil novi pomóżcie.. 24 minuty temu.. 7.Środowisko naturalne starożytnej Grecji.. Uczeń: Ocena bardzo dobra .. ZALOGUJ.. Wszystkie najważniejsze decyzje o znaczeniu państwowym podejmowane były przez Zgromadzenie Ludowe.Demokracja ateńska wg Peryklesa.. SZKOTemat lekcji.. Wymień zalety demokracji przytoczone przez Herodota.. Zaloguj się, by dodać komentarz.. Postanowienia kongresu 4.waż[email protected] Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Wyjaśnij, na czym polegał religijny charakter starożytnych igrzysk olimpijskich.. Kongres wiedeński.. Tajemnice sprzed wieków Jak obradował kongres w Wiedniu?.

1. wyjaśnij jaki wpływ na postawy ateńczyków miało wprowadzenie demokracji.1.

Question from @Patuha1 - Liceum/Technikum - HistoriaAteny są przykładem pierwszej i najważniejszej w czasach starożytnych demokracji.. Uczeń: Ocena dopuszczająca Uczeń: Ocena dostateczna Uczeń: Ocena dobra .. -nie brali udziału w żadnych wojnach i nie górowali nad żadnym ludem przez co nie mieli żadnych wrogów.Jaki wplyw na postawy atenczykow mialo wprowadzenie demokracji.. Starożytność.. Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów.. Omów rywalizacje supermocarstw w kosmosie.. 32 minuty temu.. I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH .. Odniesienia do podstawy programowej.. Zobacz odpowiedź.. Starożytni Grecy żyli początkowo w południowej części Półwyspu Bałkańskiego.. Zamieszkiwali w miastach‑państwach zwanych poleis (w liczbie pojedynczej: polis).Polis to miasto wraz z otaczającymi je wsiami, ale także forma organizacji politycznej i wspólnota zamieszkujących je obywateli.Aleksander urodził się 6 dnia ateńskiego miesiąca Hekatombajon, co w naszym kalendarzu odpowiada mniej więcej 19-20 lipca, w 356 r. p.n.e. Był synem króla Macedonii i twórcy potęgi tego państwa, Filipa II, i Olimpias, córki króla Epiru Neoptolemosa I. Filip miał kilka żon i kochanek, ale Olimpias, z racji powicia uznanego za .Sofokles był autorem 123 tragedii, z czego, do naszych czasów, zachowało się w całości zaledwie 7: Ajas (najstarsza tragedia z siedmiu, które się zachowały); Antygona (442 p.n.e. epiczna parafraza polska Jana Walentego Jakubowskiego, (), ponadto przekłady Wincentego Smacznińskiego, (), Zygmunta Węclewskiego, Jana Czubka, 1881, Kazimierza Kaszewskiego, Kazimierza Morawskiego .Wprowadzenie elementu merytorycznego miało na celu ukształtowanie w człowieku opartego na naukowych podstawach stanowiska wobec świata, państwa, społeczności i samego siebie, a tym samym zrozumienie przezeń istoty dobra i zła, prawa i sprawiedliwości, co warunkowało prawidłowość jego działań.1 WYMAGANIA EDUKACYNE HISTORIA, KL. VII WYMAGANIA PODSTAWOWE KL. VII restauracja, legitymizm, równowaga europejska, abdykacja, Święte Przymierze zna daty obrad kongresu wiedeńskiego ( ),bitwy pod Waterloo (18 VI 1815) wskazuje na mapie państwa decydujące na kongresie wiedeńskim podaje przyczyny zwołania kongresu wiedeńskiego prezentuje główne założenia ładu wiedeńskiego oraz .Demokracja..

Reklama.Jaki wplyw na postawy atenczykow mialo wprowadzenie demokracji.

Zbiór zadań maturalnych w formie arkuszy, możesz .Wyjaśnij, jaki wpływ na trawienie białek będzie miało zablokowanie kanałów chlorkowych w błonie komórek okładzinowych - MidBrainart1.. Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R - poziom podstawowy/rozszerzony; np. 08 - rok 2008.. To ustrój, który opiera się na zasadzie suwerenności, zgodnie z którą władzę sprawują wszyscy obywatele, a decyzje podejmowane są zgodnie z wolą większości.. Początek kongresu 2.. Historia: *bezpośrednia: wywodzi się ze starożytnych Aten (ok. V w.p.n.. Gimnazjum, 2015 e-podręcznik dla ucznia (element programu "e-podręczniki do kształcenia ogólnego", komponentu rządowego "programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologiiSzkoła Podstawowa w Waksmundzie.. Szkola edukacja.. Wymień zalety demokracji przytoczone przez Herodota.. Rozwój przywilejów szlacheckich w Polsce bardzo ściśle związany był z rozwojem demokracji szlacheckiej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt