Streszczenie to inaczej

Pobierz

Księgi dzielą się ponadto na wersy i .Streszczenie to krótka wypowiedź powstała na bazie innego tekstu w wyniku zastosowania metody skrótu, parafrazy czy uogólnienia (Wolański 2003, s. 341-342), zawierająca najważniejsze informacje, elementy treści lub problemy pochodzące z przekształcanego tekstu.. Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: STRESZCZENIE.. Pytania .. » streszczenie - w kontekście skrótowego przedstawienia czegoś » streszczenie - jako określenie streszczenia lektury szkolnej streszczenie » w odniesieniu do podsumowania działalności przedsiębiorstwa abstrakt, analiza, bilans, ewaluacja, obrachunek, ocena, podsumowanie, przegląd, rekapitulacja, remanent, résumé, rozrachunek, sprawdzenie,Najbardziej znane wyrazy bliskoznaczne słowa streszczenie to: spuentowanie, pierworys, zestawienie, rzut, projekt, liczenie, analiza, skrót, omówienie, bilans, zreasumowanie, zrekapitulowanie, sprawozdanie, zbilansowanie, abstrakt, zsyntetyzowanie, plan, résumé, rekapitulacja, przekrój, zarys, wytłumaczenie, podsumowanie, koncepcja, szkic, wyciąg, obliczanie, przegląd, rachunek, konspekt, .. .Najbardziej znane synonimy streszczenia to: spuentowanie, rzut, abstrakt, résumé, przegląd, pierworys, przekrój, rekapitulacja, konspekt, wytłumaczenie, koncepcja, szkic, zbilansowanie, zestawienie, zreasumowanie, zarys, plan, sprawozdanie, omówienie, podsumowanie, bilans, analiza, liczenie, projekt, rachunek, wyciąg, skrót, zrekapitulowanie, .Synonim streszczenie..

streszczenie dokumentu.

rekapitulacja, skrót, résumé, podsumowanie, wyciąg, konspekt, abstrakt, zarys,synonim.. abstrakt książki.. Język używany w tej formie wypowiedzi nie musi być bardzo wyniosły, wystarczy swobodna polszczyzna.. abstrakt dokumentu pierwotnego mające służyć jak najszerszemu jego zobrazowaniu.. [Streszczenie + Zdjęcia] Przysięga odcinek 590: Powrót stryjka Gulperi!. Czyli: krótko zrelacjonować treść (relacja), zaprezentować treść, prześledzić wątek fabularny, przedstawić krótkie sprawozdanie; z wydarzeń, ująć treść w kilku słowach, przedstawić rejestr wypadków, przytoczyć akcję.. Znaleziono 8 wyrazów bliskoznacznych do słowa streszczenie.. abstrakt w formie maksymalnie skondensowanej z jak największą liczbą słów kluczowych.. Możesz postawić mi kawkę: ️️️ W tym odcinku streszczam książkę Radka Kotarskiego pt.Biblia - streszczenie.. Ściągi .. inaczej streszczenie to: streszczenie, streszczenia, streszczeniach, streszczeniami, streszczeniem, streszczeniom, streszczeniu, streszczeń.. Pierwsze kłótnie w nowym domu!. Biblia dzieli się na dwie części - Stary i Nowy Testament.. 60: Nuh oświadcza się Cemile!. Światopoglądstreszczenie, studium, tekst, traktat, twór opracowanie, utwór, wykład, wypracowanie, wytwór, szkic » jako dzieło sztuki.. RYSUNEK.. np. szkic.. Podczas pisania streszczenia pamiętaj o zgodności z tekstem bazowym, odpowiedniej selekcji danych i prostym języku..

streszczenie.

Chodzi przy tym o jego zasadnicze skrócenie i jednocześnie zawarcie najważniejszych informacji.. harmonogram, koncepcja,Podoba Ci się to streszczenie?. Teksty jakie znajdują się w Biblii to przypowieści, kazania, ewangelie, psalmy, pieśni.. streszczenie.. abstrakt publikacji naukowej lub książki.. 02 plan, podsumowanie, projekt, przegląd, reasumpcja, rekapitulacja, rys, résumé, szkic, zapowiedź, zarys, zbiór, zestawienie.streszczenie inaczej oraz synonimy dla słowa streszczenie to: abstrakt, konspekt, skrót, streszczenie, wyciąg, kompendium, kompilacja, podsumowanie, zbiór, plan .Streszczenie to inaczej przekształcenie tekstu z zachowaniem jego głównego sensu.. Co to jest streszczenie?Synonimy do słowa STRESZCZENIE.. Mert trafia do celi!. Postanowił ich zatem zesłać w niekończące się czeluści Tartatu, skąd miał pewność, że nie wrócą.. Synonimy i wyrazy bliskoznaczne w największej bazie synonimów online.. streszczenie.. Główne postaci tej księgi to: Adam i Ewa, Kain i Abel, Noe, Abraham i Sara, Lot, Izaak i Rebeka, Jakub i Ezaw, Rachela i Lea, Józef i jego bracia .Streszczenia lektur .. dokończenie, epilog, konkluzja, morał, nauka umoralniająca, ostateczny wynik, posłowie, wniosek, wskazówka, wyciąg, zakończenie, zarys,Streścić (streszczenie) W kilku zdaniach streścić fabułę..

Synonimy dla streszczenie to: wypis ...streszczenie.

Biblia zwana inaczej Pismem Świętym lub Ewangelią to zbiór tekstów uważanych przez Kościół katolicki za natchnione i objawione Słowo Boże.. Opisuje stworzenie świata, człowieka, wskazuje przyczyny grzechu pierworodnego, zbrodnię Kaina, potop, dzieje Abrahama i jego rodziny.. [Streszczenie + Zdjęcia]Streszczenie ma streścić treśc ogólnikowo - nie zawierać drobnostkowych sytuacji czy zdarzeń.. arcydzieło, dorobek, dzieło, dzieło sztuki, kompozycja, kreacja, malowidło, malunek, obraz, obrazek, praca, studium, sztuka, twór, twórczość, utwór, szkic » w kontekście palnowania czegoś.. ★★★.streszczenie, podsumowanie » w kontekście uogólnienia czegoś.. Zadaj pytanie .. i hekatonchejrowie inaczej zwani - sturęcy.. [Streszczenie + Zdjęcia] Elif odcinek 1159: Mahir wyznaje miłość Melek!. Akin oświadcza się Birce!. Jednak siła i potęga synów przerażała Uranosa.. [Streszczenie + Zdjęcia] Miłość i przeznaczenie odc.. Najłatwiej pisać streszczenie mając przed sobą plan GŁÓWNYCH WYDARZEŃ (szczegółowy plan wydarzeń zrobi z naszej wypowiedzi obszerny .. 01 abstrakt, konspekt, skrót, streszczenie, wyciąg..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt