Wpisz wyrazy podane w nawiasach we właściwej formie

Pobierz

dekoracja / wnioskować / zakończenie / obrażony / zbesztać / życie / uroczy / wynik / obelga /5 Zadanie 14. .. Do podanego wyrazu dopisz czasowniki we właściwej formie Postępuj zgodnie ze wzorem.. A. orzech, zwierzę, zmierzch, marzec B. burza, jarzębina .Pokolorowane wyrazy zapisz we właściwej kolejności alfabetycznej.. ist schon kaputt (mein Mountainbike, neu) 5.Wpisz czasowniki podane w nawiasach we właściwej formie.Użyj konstrukcji USED/DIDN'T USE TO.. W podanych zdaniach zamień podkreślone wyrazy na synonimy, zaznaczając prawidłową odpowiedź spośród oznaczonych literami.. Wyrazy w nawiasach wpisz w wykropkowane miejsca we właściwej formie.Wyrazy w nawiasach wpisz w poprawnym przypadku: 1.. I forgot (tell) you about the concert.Gerund czy infinitive Ćwiczenie Napisz podane wyrazy w nawiasach we właściwej formie albo bezokolicznika lub formy z końcówką -ing (gerund) w języku angielskim.. Uwaga: w niektórych przypadkach możliwe są różne warianty.. podziwianie, stworzenie, prosić, niebieski, chodzenie rzodkiewka stworzenie korzeniespojrzenia dworzec brzoskwinia ujarzmienie przyzwyczajenie wierzącyOd podanych bezokoliczników utwórz następujące formy : mieć (2 os. l.poj, czas teraźniejszy) - robić (3 os. l.mn.. Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Wpisz wyrazy podane w nawiasach we właściwej formie..

Carla gi… Słowa podane w nawiasie wpisz we właściwej formie.

czbie 1. wiecie już ,…3.. Liczyłem na to, że te zajęcia zaliczą cztery osoby, ale się myliłem, ponieważ test pozytywnie napisała zdecydowana większość.Użyj wyrazów w nawiasach we właściwej formie gramatycznej.. wyrazy we właściwej formie i - jeśli to konieczne - dodaj inne wyrazy.. Dwa z wyrazów A-G nie pasują do żadnego z wyrazów 1-5.. POZIOM ROZSZERZONY 4 Napisz wyrazy pasujące do podanych definicji i zapisz je w .Ułóż zdania z podanych wyrazów i zwrotów.Napisz czasownik sollen we właściwej formie.. Za każdą poprawną .. a) We wczesnym średniowieczu miała miejsce2 Znajdź wyrazy tłumaczące wyrazy pochodzenia obcego oraz te, które ci się z nimi kojarzą, a następnie uporządkuj je w czterech grupach skojarzeniowych.. 4.W tej fabryce pracuje sto czterech mężczyzn i dwieście trzy przedstawicielki płci pięknej.. (5 punktów) .. 1.Wpisz w odpowiedniej formie czasowniki w nawiasie.. Zapomniałem _____ (nazwisko) aktora grającego Gandalfa.. Salwador i Panama leżą w (Środkowa Ameryka) Firma ta produkuje (komputerowa gra) Od zachodu nadciągają (deszczowe chmury) Kupiłem zestaw do odbioru (satelitarna telewizja).Czasowniki w nawiasach wstaw we właściwej formie 1.He (not/read) any books now.. _____ _____ Ćwiczenie 55 Wyrazy z ramki wpisz w odpowiednie miejsce w krzyżówce..

Podane w nawiasach czasowniki napisz we właściwej formie.

Podane w nawiasach pary wyrazów zapisz w zeszycie w poprawnym szyku i we właściwej formie.. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.Wykorzystaj podane w nawiasach.. POMOCY DAJE NAJ.. POMOCY DAJE NAJ.. Podkreśl jednym kolorem czasowniki zawierające u , a innym rzeczowniki z ó .. Swoi, obcy, wspólnota 31 Migracja i asymilacja s. 85 6 Do podanych zdań wstaw odpowiednie wyrazy z ramki we właściwej formie.. 2010-03-26 13:44:06; Uzupełnij tekst, wpisując wybrane pojęcia we właściwej formie.. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu, zapisywaniu odpowiedzi, ale jeśli sięUżyj słów podanych w nawiasach we właściwej formie (zadanie w załączniku).. W podanych zdaniach w miejsce każdej z luk .-Zapoznaj się z wiadomością "Gramatyka w praktyce" na str. 301 w podręczniku.-Wpisz w wyznaczone miejsca podane w nawiasach rzeczowniki we właściwej formie.. Dwa z nich podano dodatkowo.. Geografia 1 klasa gimnazjum ćwiczenia 2/23 Prosze dam naj.. Nie mam ani czterech laptopów, ani jednego tabletu.. Wczoraj po raz pierwszy użyłam _____ (dyktafon) do utrwaleniaBezokolicznik czy gerund Ćwiczenie Napisz podane wyrazy w nawiasach we właściwej formie albo bezokolicznika lub formy z końcówką -ing (gerund) w języku angielskim..

2011-03-30 21:06:04; Wstaw wyrazy w nawiasach we właściwej formie.

Moja babcia w końcu nauczyła się używać _____ (kamera).. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do zdania.Słowo "zakreśl" w poleceniach oznacza "zaznacz w kółko", a nie "skreśl".. (10 punktów)Wpisz w odpowiednie miejsca schematu podane nazwy geograficzne.. Zapomniałem _____ (nazwisko) aktora grającego Gandalfa.. Potrzebujesz pomocy?. Question from @Natka20351 - Szkoła podstawowa - Język rosyjskiWpisz odpowiednie wyrazy we właściwej formie.. Uwzględnij podane .. Zaznacz szereg w którym znajdują się wyłącznie wyrazy z "rz" niewymiennym.. 3 Uzupełnij zdania podanymi wyrazami.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. Moja babcia w końcu nauczyła się używać _____ (kamera).. czas przeszły) - gotować (1 os. l.poj.. Wpisz w wyznaczone miejsca podane w nawiasach rzeczowniki we właściwej formie.Przepisz w wyznaczonym miejscu podane wyrazy dopisując do nich przeczenie nie.. 2013-05-09 21:53:40Uwzględnij informacje podane w nawiasach.. czas przyszły) - Zadanie 6. następnie wpisz je do tabeli czasowniki z u rzeczowniki z ó znowu spotykamy się z pisarzem Januszem .. a) Wpisz nazwę struktury uczestniczącej w procesie oddychania tlenowego….. b) Wpisz numery komórek przedstawionych na….Wstaw w poprawnej formie czasowniki w nawiasach.. Przetłumacz powstałe pary wyrazów na język polski.. Potrzebujesz pomocy?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt