Charakterystyka narratora kamizelki

Pobierz

Utwór koń­czy się na­dzie­ją nar­ra­to­ra na to, że gdzieś na świe­cie ist­nie­je szcze­ra i praw­dzi­wa mi­łość, któ­rej on jesz­cze nie do­znał.TEMAT: "Kamizelka" - charakterystyka bohaterów, motywy obecne w utworze.. Wezwanie lekarza.. b) Niespodziewana choroba męża.. Jedynym zmartwieniem jest choroba męża.. Wspólnie ciężko pracują, mimo to żyją bardzo skromnie.. Utwór jest szkicem z życia codziennego ubogich mieszkańców Warszawy.. Narrator − właściciel tytułowej kamizelki − odtwarza jej historię na podstawie wyglądu i retrospektywnie ujętych obserwacji życia jej poprzedniego właściciela.Kamizelka Prusa na maturze - AleKlasa SZKOŁA LEKCJE Z EPOK LITERACKICH Antyk (lekcje) "Biblia" (lekcje) Średniowiecze (lekcje) Renesans (lekcje) Barok (lekcje) Oświecenie (lekcje) Romantyzm (lekcje) Pozytywizm (lekcje) Modernizm (lekcje) Dwudziestolecie międzywojenne (lekcje) Współczesność (lekcje) LEKTURY do egzaminu LEKTURY na egzaminieKrótka opowieść narratora o sąsiadach.Kamizelka - plan wydarzeń, Bolesław Prus - Kamizelka, streszczenie, opracowanie.Zakup kamizelki przez narratora za pół rubla.. Jeden ze ściągaczy dziwnie przyszyto, drugi - dziwnie pokłuto.. Żona - dawała korepetycje i dorabiała szyjąc wieczorami.Przestał pracować, nie mógł nawet wstawać z łóżka.. - odejście służącej w lipcu.Miał ponad siedemdziesiąt lat..

Śmierć męża, właściciela kamizelki.

1.Opis kolekcji ze szczególnym uwzględnieniem kamizelki oraz przybliżenie postaci narratora.. Kim byli sąsiedzi narratora?Kamizelka - Plan wydarzeń.. Częstokroć pracował przy dokumentach do późnej nocy.. W oczach narratora mężczyzna ten jawił się jako ktoś pracowity, sumienny, nieśmiały, a przy tym łagodny i .Kamizelka jest jedna z najbardziej znanych nowe Bolesława Prusa.. B. Perypetie małżeństwa przedstawione szczegółowo.. Opuszczenie kamienicy przez żonęKamizelka była poplamiona, dziurawa, nie miała guzików.. W związku z opisywanym zachowaniem narratora możemy wnioskować, że jest on osobą samotną, dla której kamizelka jest swego rodzaju namiastką uczuć innych osób.. Następnie sformułuj wniosek dotyczący znaczenia tego przedmiotu .Plan wydarzeń Kamizelka B. Prusa.. Przód miała spłowiały, a tył przetarty, wynikało to z tego, że właściciel zapewne często ją używał.. c) Próby wzajemnego pocieszania się małżonków.. · Listopad - wyprowadzka kobiety.. Wprowadzenie czytelnika w fabułę.. Choroba męża.. Charakterystyka bohaterów.. Imię mężczyzny jest nam nieznane, jednak wiemy, iż jest on pełen empatii, potrafi współczuć i zrozumieć innych.Niejako uczestniczy w życiu współmieszkańców kamienicy.. Plan wydarzeń.Charakterystyka Pana "Kamizelka" Pan - to nieznany z imienia i nazwiska urzędnik najemny, którego choroba stała się główną przyczyną dramatu opisanego w noweli..

Okoliczności zakupu kamizelki.

Rodzina, mimo dodatkowej pracy kobiety, ubożała.. Historia małżeństwa · Codzienne życie kochającego się małżeństwa.. Jaką rolę odgrywa w konstrukcji całej opowieści 2.Kilka miesięcy z życia pewnego małżeństwa.Na podstawie relacji narratora odtwórz historię pary bohaterów w okresie od kwietnai do listopada.Kwiecień (To już mam tego nie trzeba)Lipiec (To .. "Kamizelka była bardzo stara i zniszczona.. Zatajenie niepomyślnej diagnozy przed mężem.. Kamizelka " to utwór, który posiada ciekawie zbudowaną akcję.. "Kamizelka"1 W punktach dokonaj charakterystyki narratora noweli Prusa .. Mąż - ubogi urzędnik, kancelista, długo w nocy przepisujący dokumenty.. Był wyprostowany, podobny z postawy do żołnierza.Skawińskiego, głównego bohatera noweli Henryka Sienkiewicza pt. Latarnik, poznajemy w chwili, gdy zgłasza się, żeby objąć posadę latarnika niedaleko.. Czytelnik ma okazję poznać refleksje prowadzone przez narratora, które stanowią klamrę kompozycyjną dla akcji.. Jedynym zmartwieniem jest choroba męża.. To nie przeszkadza im jednak w spokojnym przeżywaniu małżeńskiego szczęścia.. Narrator z okna swojego mieszkania obserwował życie sąsiadów.. d) Kamizelka miernikiem stanu zdrowia pana.. Posiada wnikliwą zdolność obserwacji.Charakterystyka bohaterów Małżeństwo- mąż jest urzędnikiem, żonazajmuje się szyciem, daje też lekcje..

Zakup kamizelki przez narratora.

Śmierć mężczyzny.. Choroba urzędnika.. Utrzymywanie rodziny przez panią.. Narrator po śmierci urzędnika kupił kamizelkę od handlarza, prawdopodobnie głównie ze względu na swoje skłonności kolekcjonersko-sentymentalne.. Był on młodym małżonkiem, który ponad wszystko kochał swoją żonę.. Autor ukazuje na przykładzie pary siłę miłości.. 3.Poglądowe przedstawienie losów pary: - wprowadzenie się pary w kwietniu.. O ich małżeństwie narrator powiedział: "Byli to ludzie młodzi, ani ładni, ani brzydcy, w ogóle spokojni".Opis kamizelki.. Pocieszali się wzajemnie w obliczu śmierci, nie chcąc o niej mówić.Narracja Kamizelki Utwór rozpoczyna się od zarysowania sytuacji narracyjnej i przedstawienie postaci narratora.. Sam o sobie mawiał, iż odczuwał "pociąg do zbierania osobliwości".. 1.Przedstawienie życia pary w sposób szczegółowy.. Jednym z nich może być narrator, który tak jak w przypadku Kamizelki jest obserwatorem życia młodego małżeństwa.2.. Żona bardzo się o niego boi.Kamizelka jako swoista cząstka miłości innych ludzi (urzędnika i jego żony) staje się namiastką własnych wspomnień, których najprawdopodobniej zabrakło w jego życiu.. Rozwój choroby męża.. Liczba bohaterów jest również ograniczona.. Określ, jaką pozycję zajmuje on w świecie przedstawionym utworu.. Z tego też powodu jest on szczególnie wrażliwy na uczuciowość innych.Bohaterowie "Kamizelki" Narrator - był nim człowiek, który z zamiłowania kolekcjonował pozornie bezwartościowe przedmioty..

1 W punktach dokonaj charakterystyki narratora noweli Prusa.

a) Spokojne i szczęśliwe życie małżonków.. Na jego temat wiele mówią zgromadzone w szufladzie przedmioty: dramat, pisany w młodości, zasuszone kwiaty i kamizelka.. Jaką rolę odgrywa w konstytucji całej opowieści?. · Niedzielne spacery.Ka­mi­zel­ka sta­ła się dla nar­ra­to­ra sym­bo­lem mi­ło­ści i ro­bie­nia wszyst­kie­go, by dru­ga oso­ba była spo­koj­na i ra­do­sna, na­wet, je­śli ceną jest kłam­stwo.. 2 Przywołaj z wypowiedzi narratora zdanie, w którym uzasadnia on zakup kamizelki za cenę znacznie przewyższającą jej wartość.. Opis życia małżeństwa.. Ale najciekawsze były w niej ściągacze.1.. Żona bardzo się o niego boi.Zad.. Określ, jaką pozycję zajmuje on w świecie przedstwionym utworu.. Choć czynniki zewnętrzne nie sprzyjały im potrafili odnaleźć radość w byciu we dwoje.. · Przedstawienie sąsiadów.. Z okien obserwuje życie małżeństwa i ich losy.. To w jego posiadaniu znajdowała się "chora kamizelczyzna", którą odkupił od żydowskiego handlarza.". 2.Nagły.. · Kwiecień - wprowadzenie się małżeństwa.. · Lipiec - odejście służącej.. Narrator staje się wówczas narratorem wszechwiedzącym- opisuje sytuację, której nie mógł być świadkiem (rozmowa żony urzędnika z doktorem).Kamizelka - nowela Bolesława Prusa, wydana w 1882 roku, uznana za arcydzieło nowelistyki.. Wspomnienia byłych sąsiadów.. Narrator sugeruje, że ten, kto nosił kamizelkę, musiał gwałtownie chudnąć.. 2.Przybliżenie historii młodego małżeństwa oraz ich życia codziennego.. Dzięki niej może przeżywać wspomnienia, których sam nigdy nie zaznał w swoim życiu.Narrator - mieszka w jednej z warszawskich kamienic, nazywa siebie kolekcjonerem niezwykłych przedmiotów - jednym z nich jest kamizelka.. Dwa pierwsze niewątpliwie sytuują narratora w kręgu ludzi światłych, wrażliwych.Po przedstawieniu pozytywistycznego stosunku do życia głównych bohaterów narrator rozpoczyna opis sytuacji, która wydarzyła się w kamienicy pewnego lipcowego wieczoru.. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na zawarcie dwóch historii w tak krótkiej formie.. Specyficzna dla tego gatunku akcja jest zwięzła i zwykle jednowątkowa.. Historia urzędnika i jego żony: Zamieszkanie w kamienicy wraz ze służącą.. Jej zawiązaniem jest moment oglądania elementu ubioru, którym jest kamizelka.W oczach narratora mężczyzna ten jawił się jako ktoś pracowity, sumienny, nieśmiały, a przy tym łagodny i optymistycznie nastawiony do życia.. Skawiński to mężczyzna bardzo aktywny, nie bał się najcięższej pracy i nie poddawał się, gdy tracił cały swój majątek.BOHATEROWIE - CHARAKTERYSTYKA: Małżeństwo - mąż jest urzędnikiem, żona zajmuje się szyciem, daje też lekcje.. Odejście służącej.. To nie przeszkadza im jednak w spokojnym przeżywaniu małżeńskiego szczęścia.. Wzajemne kłamstwa, dotyczące stanu zdrowia urzędnika..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt