Przeczytaj dialog i uzupełnij odpowiednio pytania

Pobierz

Workbookprzepisz podany dialog do zeszytu przeksztalcajac czasowniki w nawiasach na odpowiednio.. Podobne pytania uzupełnij dialog podanymi pytaniami 2010-05-23 15:30:19 przeczytaj poniższy dialog i uzupełnij luki (1-7) w tekście.. Zadanie ze słuchania zostanie wykonane na lekcji ( godz.11.00) 5.. Jeden z nich nie pasuje do pozostałych 2013-05-27 16:56:18 Przeczytaj dialog ponownie i odpowiedz na pytania Jezyk angielski 2013-01-31 20:27:02 1. the party fun Odpowiedź na zadanie z English Class A1+.. Proszę wpisać temat lekcji: It is more exciting, otworzyć podręczniki na stronie 54, przeczytać dialog, odpowiedzieć na dwa pytania z zad.. celowniku.sollen - wyraża powinność bądź rozkaz, w niektórych użyciach także domniemanie.. Mamy nadzieję, że skorzystaliście z materiałów, które umieściłyśmy wcześniej.. Użyj ćw.3 jako wzoru.. Uzupełnij tekst słowami z ramki.. Uzupełnij zdania formami czasu past simple podanych czasowników.. Wpisz wyrażenia do odpowiedniej kolumny, tak jak w przykładzie.. Zrób zdjęcie dialogu i prześlij je jako załącznik do maila na adres:Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.. - zadanie 3: Popatrz na program telewizyjny, a następnie uzupełnij pytania i odpowiedzi.. Zad.2 Pzreczytaj dialog ponownie i odpowiedz na pytania w zeszycie.Zadaj pytanie.. Nie musisz odpowiadać pełnymi zdaniami..

Przeczytaj dialog i uzupełnij go zdaniami z ramki.

- zadanie 5: Uzupełnij zdania w taki sposób, aby były prawdziwe dla ciebie.Ćwiczenie 1 .. Przeczytaj tekst z zadania 2 str.90 i dopasuj zwroty do odpowiednich miejsc w tekście.. Uzupełnij zdania formami czasu past simple podanych czasowników.. about 7 years ago Języki obce Szkoła podstawowa .. Posłuchaj i sprawdź: 5.. Uzupełnij pytania do Nick'a i zapisz odpowiedzi na te pytania użyj czasu Past Simple.. Jedno słowo podano dodatkowo.4.. bok kwadratu: obwód kwadratu: obwód trójkąta: bok trójkąta: Odp.. Staraj się je zapisać na zasadzie kontrastu .. Uzupełnij pytania właściwymi słówkami pytającymi .. 2 Przeczytaj tekst.. Dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. 3 ( uzupełnij dialog wyrażeniami z ramki)Complete the dialogue.. Życzymy Wam miłej nauki,Przeczytaj ponownie treść zadania.. Zad.7 Dopasuj do siebie, jedno podane dodatkowo.Odp.. wollen - wyraża chęć, to, co chcemy by stało się teraz.. Przeczytaj treść zadania i uzupełnij jego rozwiązanie.przeczytaj proszę zdania a, b, c, następnie przeczytaj dialog i uzupełnij go zdaniami a-c, zapisz odpowiedzi w zeszycie według wzoru: 1 - f, 2 - k Teraz włącz nagranie 3.13 i sprawdź swoje odpowiedzi Ex 2 p 93 W dialogu pojawiły się kolejne czasowniki nieregularne w czasie przeszłym, wypisz proszę- zadanie 2: Uzupełnij poniższe wyrażenia według podanego wzoru..

Przeczytaj dialog i uzupełnij go brakującymi zdaniami.

Pytasz swojego kolegę czy dobrze się czuje On odpowiada że jest mu bardzo zimno.Posłuchaj dialoguw zadaniu 3, str. 108 (wykorzystując kod QR z podręcznika) i uzupełnij go odpowiednio wyrazami.. b) Uzupełnij schemat i zapisz odpowiedź.. Poszukaj w słowniczku z tego rozdziału polskich znaczeń tych wyrażeń.. (uzupełnij w wykropkowanych miejscach) Can I try these on, please?. Dziś kontynuujemy naszą przygodę z nauką języka angielskiego.. Przeczytaj dialog z zadania 3 jeszcze raz, a następnie uzupełnij zdania podanymi czasownikami modalnymi - jedne został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego z zdań - zadanie 4, str. 109.Przeczytaj dialog.. Można także uczestniczyć odpowiedzieć lub odpowiedzieć na pytanie "Przeczytaj opis sytuacji i uzupełnij dialog 1.. Kochani, witamy Was serdecznie.. Popatrz na obrazek ( strona 84) i przeczytaj pytania.. Przeczytaj Tekst Mozaika.. Szukasz pomocy przy zadaniu domowym.1 1.01 Ergänze die Dialoge.. Trójkąt równoboczny ma taki sam obwód jak kwadrat o boku 6 cm.. Ex 3 wpisz w luki odpowiednią formę wyrażenia be going to i czasownika z ramki twierdzenie przeczenie lub pytanie.. Napisz dialog o tym, jaki jest Bóg.. Czasowniki modalne w języku niemieckim mają charakterystyczną dla siebie, nieregularną odmianę w czasie teraźniejszym (z równymi formami 1. i 3. osoby liczby pojedynczej).2..

Przeczytaj dialog ( strona 87) i uzupełnij pytania.

1, str. 54 oraz wpisać słownictwo do podrozdziału 4.2.. Przeczytaj tekst ( strony 84 - 85) i uzupełnij zdania, wpisując maksymalnie trzy słowa w każdą lukę.. Zaznacz odpowiednio T (prawda) lub F (fałsz).. 3.Przeczytaj notatkę z lukami, wysłuchaj tekstu dwa razy, a następnie uzupełnij luki, wybierając poprawną formę (a, b lub c).. Posłuchaj nagrania ( zadanie zostanie zrobione na lekcji) i uzupełnij odpowiedzi, wpisując jedno słowo w każdą lukę.. - zadanie 4: Ułóż zdania w odpowiedniej kolejności w taki sposób, aby utworzyć dialog.. Uzupełnij dialog,wstawiając odpowiednie zadania z ramki Słowa z ramki to : .Przeczytaj dialogi (a-h).. Luki należy uzupełnić w języku niemieckim.. Jaką długość ma bok trójkąta?. Odpowiedz na pytania uzupełniając luki właściwym przyimkiem (np. in, auf.). i rodzajnikiem w bierniku lub.. użyj odpowiedniej formy wyrazów z ramki.. Przeczytaj tekst.. Następnie, bardzo proszę wpisać do zeszytu zadanie 2, str. 54 i określić, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe.. w zeszycie.. 18 marca 2020. by Sylwia Rodziewicz in Lekcje dla klas 4, Lekcje zdalne.. Przeczytaj opis sytuacji i napisz dialog.. N Pamiętaj o znaczeniu zaimków pytajnych, np. jeśli pytanie rozpoczyna się od zaimka "what",Zad.6 Uzupełnij zdania wyrażeniem "will" lub "going to".zapisz w zeszycie..

Posłuchaj dialogu i odpowiedz na pytania-zad.

Uzupełnij tabelę odpowiednio dobranymi informacjami z ramki.. 2012 04 19 10 45 46 uzupełnij zdania odpowiednimi formami czasowników can lub have to.. N Liczy się przekazana informacja, szczegół wpisany w lukę.. Zapisz w zeszycie Useful Expressions - są to wyrażenia służące pytaniu o drogę i tłumaczeniu drogi do jakiegoś miejsca.. Przeczytaj dialog "I"d preser cheese" str.89 i zrób zad.. Uzupełnij luki w zdaniach zgodnie z treścią tekstu.. Zeszyt ćwiczeń to: 9 ROZDZIAŁÓW • Łamigłówki, krzyżówki .. ( napisz pytania do Dr.Q) oraz 8 ( dopasuj odpowiedzi do pytań) Przeczytaj i przepisz ramkę: Speaking/Preferences ( upodobania) str.86 -> tłumaczenie znajdź w słowniku,str.89.. Napisz tylko brakujące zdania nie przepisuj całego dialogu.. Str.56 Zad.1 przeczytaj dialog a następnie odpowiedz na pytanie, Które zdanie o szkolnych komputerach jest prawdziwe.. a) Podkreśl na żółto pytanie.. 3Język angielski klasa 4.. Następnie uzupełnij odpowiedzi, wpisując jedno słowo w lukę.. Wykonaj ćw.B - Uzupełnij dialog, dobierając odpowiedzi na pytania(a-e) do pytań.. 2011-02-10 20:05:03Uzupełnij luki 1-5. używając podanych wyrazów w odpowiedniej formie.. 5.Uzupełnij odpowiednio zdania wpisując odpowiednią formę be going to oraz podane czasowniki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt