Wstaw odpowiednie formy zaimków podanych w nawiasie

Pobierz

Zaimki, bo o nich mowa, są bohaterami dzisiejszego artykułu.. Higiena osobista jest bardzo ważna w życiu człowieka.. POMOCy 2012-01-12 18:56:35; Zadanie domowe z niemieckiego-wstaw odpowiednią formę czasownika "sein"?. Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Polski.. Wróciliśmy do Warszawy przed (1,5 tydzień) .. B: Nad (2 drzwi ) .. wiszą kinkiety.Zamiast kropek wstaw odpowiednie formy rzeczownika podanego w nawiasie.. Wybierz dla osób wypowiadających się odpowiednie zdjęcia (A-C).. Określ rodzaje podmiotów w podanych zdaniach i ustal, jakimi częściami mowy są wyrażone.Łacina zaimki osobowe z przyimkiem "cum".. Wstaw czasowniki w formie podanej w nawiasie: Ich besuche dich morgen um 8.00 Uhr.. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 pkt.Po dokładnym sprawdzeniu stwierdziliśmy, Ŝe w bibliotece brakuje .43 ksiąŜek.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. Jestem zdania że warto się myć i postaram się to wam udowodnić w podanych poniżej argumentach.. czemu?).. 2009-09-21 14:35:12; Wpisz odpowiednią formę czasownika modalnego -NIEMIECKI?. Pamiętaj o właściwej formie czasownika.. Babcia była dumna ze swoich (2 wnuczęta) .. Komisja rozmawiała z (300 kandydaci) .. Ich odmiana niejednego przyprawia o porządny ból głowy, ponieważ wpływa na nią kilka czynników.. Nie komunikuj się z innymi uczestnikami konkursu.. Wszystkie inne zaimki dzierżawcze (dein, sein, ihr, unser, euer, ihr) deklinują się według tego samego systemu, czyli dodaje się te same końcówki: Męski..

Wstaw odpowiednie formy podanych wyrazów .

Podział i rodzaje, czyli krótkie kompendium.. Rudyard Kipling, autor słynnej Księgi dżungli, wiele podróżował.. A: Skarb został ukryty za ( 3 wrota) .. Dla zalogowanych użytkowników oferujemy śledzenie historii rozwiązywania ćwiczeń.. (pólnoc) — (góry) 37 8.. - Kinder .POWTÓRZENIE KLASA 6 - WYJAŚNIJ POJĘCIA Test.. Żeński.5.. Używając zaimków, popraw tekst tak, aby uniknąć powtórzeń.. (cinema)-I went to the cinema 1 .wpisz odpowiednie rubryki tabeli podane zwiazki wyrazowe.. Każdego przypadka możesz użyć tylko raz .. a) Janek był dzisiaj u babci.. 2010-02-25 23:21:13; wpisz odpowiednią .5.. Test wypełniaj długopisem, nie używaj korektora, ołówka ani gumki.. Dugo przyglQdališmy siç .. Wrócç do domu przed Thrysta zachwyca\ sie .. d) Zostałem laureatem ostatniego konkursu plastycznego.. Lektury .. _____ Exercise 4 Odpowiedz na pytania w czasie past simple, wykorzystując słówka podane w nawiasie.. Podano również przypadek, w którym ma wystąpić zaimek.. Aby wyrazić .Wykorzystajcie podane zaimki pytające.. bin, bist, ist 2011-09-28 17:43:00; Wpisz odpowiednie formy czasowników 2011-10-04 15:32:16Zaimki.. Rodzajniki rodzaju żeńskiego zmieniają cię z die / eine .A)Wpisz odpowiednią formę przymiotnika szczęśliwy.. Mogłem być czymś.. będę niczem.. (Juliusz Słowacki, Kordian, BN 1985) Zygmunt Krasiński Nie-Boska komedia MĄŻ [.].

Podkreśl orzeczenia w podanych zdaniach.

Rodzajniki rodzaju męskiego i nijakiego zmieniają się z der / ein / kein i das / ein / kein na dem / einem / keinem.. Po pierwsze mycie się pozwala na lepsze samopoczucie.Opublikowano 13.05.2018 na ten temat Polski from Guest.. Liczebniki zapisz słowami.. b) Babcia była trochę przygnębiona.. Sprawdź wszystkie odpowiedzi przed oddaniem testu.. 1) planetarium (Mianownik) 2)planetaria (mianownik) 3) obserwatorium (mianownik) 4) obserwatoriów (dopełniacz) 5) gimnazjum (mianownik)W pytaniach od 11 do 20 uzupełnij zdania zaimkiem osobowym w odpowiedniej formie, który będzie zastępował wyrazy podane w nawiasach.. W niniejszej lekcji (Łacina zaimki osobowe i zwrotne - ćwiczenia) znajdziecie ćwiczenie, w którym trzeba będzie połączyć zaimki osobowe i zaimek zwrotny z przyimkiem "cum", który oznacza "z" (choć ma o wiele więcej znaczeń, o czym przekonacie się za jakiś czas).. Zaimki osobowe, język polski Połącz w pary.. Przedstawiamy bazę interaktywnych ćwiczeń online z języka niemieckiego.. 2013-04-27 10:44:37; Wpisz odpowiednie formy czasowników bin, bist, ist.. Kto rozwiąże krzyżówke (bez hasła) z piorunami ____A na powiece lub na stawie ___S_ w pola wpisz litery .. Po .50 kilometrach drogi okazało się, Ŝe jedziemy w przeciwnym kierunku.. Język polski jako obcy.Ćwiczenia online z gramatyki i słownictwa niemieckiego..

Wstaw odpowiednie zaimki dzierżawcze w odpowiedniej formie.

wg Edukreatywne.. Mam tekst do poprawy Zacznę od tego że każdy człowiek wie że trzeba się regularnie myć.. wg Zawadzkd.. Okrešl i zapisz nazvve przypadka przeksztatconych rzeczowników.. Klasa 5 Klasa 6 język polski.. Person 1 Person 2 2 1•1 Höre die .W jakim przypadku występuje wyraz "przyjaciół" - to jedno z pytań testu Rzeczownik TEST zamieszczonego na aleklasa.pl.Wpisz w wolne miejsca jeden z podanych w ramce przyimków lub przyimków z rodzjnikiem, aby powstało 6 odpowiedzi (3.1. na poniższe pytanie.. 2013-10-08 19:14:11; Wpisz odpowiednie formy czasowników.. Posłuchaj audycji radiowej.. Pewnego razu Kiplingowi zdarzyła się zabawna przygoda.. Pomagają nam unikać powtórzeń i zastępują kilka rodzajów mowy.. Język polski.. c) Dowiedziałem się z ogłoszenia, że kolega sprzedaje swój rower.. (lišé) Nala\em mleko .. Z drzewa spadi .. Przejawiała się masowymi represjami wobec działaczy opozycyjnych w strukturach wojskowych, bądź państwowych.wpisz podane związki wyrazowe do odpowiednich rubryk tabeli Odszukaj w podanym akapicie wyrażenie synonimiczne do słowa banał: Z Brunonem Schulzem kłopot jest taki: wszyscy wiedzą, że jest genialny, wszyscy mówią o jego potężnym wpływie, ale kiedy przychodzi co do czego, to kończy się na banałach, jakby miarą wielkości pisarza .Przypadki niemieckie - Celownik (Dativ) Celownik ( der Dativ) odpowiada na pytanie wem?.

W swoim tekście podkreśl użyte formy zaimków.

W innych zadaniach samodzielnie sformułuj odpowiedź i wpisz ją lub wykonaj zadanie zgodnie z instrukcją zawartą w poleceniu.. 38 Wojtek poszedl na spacer z .Odmiana zaimków dzierżawczych (Possesivartikel) Tabela poniżej przedstawia odmianę zaimka dzierżawczego "mein".. - Teraz już nie marnym głosem, nie mdłym natchnieniem będę walczył z wami, ale żelazem i ludźmi, którzy mnie się poddali.Wpisz w puste miejsca odpowiednie formy rzeczowników w podanych nawiasach.. Prosiłbym jak najszybciej.. Baza zawiera ponad 500 zestawów ćwiczeń (ponad 5000 zdań i przykładów) podzielonych na kategorie gramatyczne.. Określ przypadek rzeczowników : Odpowiedź Guest.. 2010-11-29 17:43:07; Zakreśl odpowiednią formę czasownika angl?. 5. ihr- abholen - um 6 Uhr .. Wstaw w luki zaimki dzierżawcze (odpowiednie do zaimków osobowych podanych w nawiasie) we właściwym przypadku.. Wybierz .Wpisz rozwiązania do tabeli.. Przygotowaliśmy dla Was informacje na temat ich .Poprawi ktoś tekst?. Wpisz odpowiednią liczbę, .. Mam takie zadanie Wpisz w każdą lukę w poprawnej formie wyraz podany w nawiasie.. 4.Okres w dziejach Rosji radzieckiej, który charakteryzował się nasileniem terroru i inwigilacji..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt