Wypisz genotypy rodziców

Pobierz

(0-2) Krzyżowanie wsteczne polega na skrzyżowaniu osobnika z pokolenia F 1 z zad.. 2009-11-05 12:56:04Genotypy ojca: I A I A, I A i 1 p.. Rodzice mają dwójkę potomstwa i spodziewają się kolejnego dziecka.. Zadanie 21.. Uwaga 1: Matka ma grupe krwi A, wiec moŽe byé homozygotq dominujqcq albo heterozygotq.. KRZYŻÓWKI GENETYCZNE ORAZ OBJAŚNIENIA DODANO W DOKUMENCIE.Biologia - Matura Maj 2011, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 27. a) aa Aa.1) Podaj możliwe genotypy oraz fenotypy dzieci, rodziców matka gr.krwi B ojciec gr.krwi A. a) oboje rodzice są homozygotami b) oboje rodzice są heterozygotami c) ojciec homozygota matka heterozygota d) matka homozygota ojciec heterozygota.. Wykonaj krzyżówkę genetyczną i wypisz wszystkie możliwe genotypy pokolenia F1.. (0-2) Krzyżowanie wsteczne polega na skrzyżowaniu osobnika z pokolenia F 1 z zad.. 27.1 z podanym rodzicem.. Kolejnym krokiem powinno być rozrysowanie szachownicy (kwadratu) Punnetta, zaznaczenie na niej płci rodziców i wpisanie w odpowiednie pola (rubryki) genotypów gamet wytwarzanych przez oboje rodziców.Ustal genotypy rodziców i sprawdź, czy te cechy dziedziczą się niezależnie.. 4b • Przypadek a Matka jest homozygota dominujacq IAIAZadanie 1.. Do otrzymanych genotypów pokolenia F1 dopisz ich fenotypy.. Wybierz możliwe genotypy rodziców, których wszystkie dzieci w pokoleniu f1 mają włosy rude..

(0-2)Wypisz moŽliwe genotypy rodziców.

F1: AaBb x xAaBbWypisz po 3 przykłady do grup społecznych 2011-10-23 19:14:13 wypisz dzialania czlowieka niszczace calkowicie glebe ?. (ii) Genotyp dziecka: 1.. 27.1 z podanym rodzicem.. Włosy rude są u człowieka cechą recesywną.. Zapisz genotypy i fenotypy otrzymane w potomstwie krzyżówki wstecznej z rodzicem o kwiatach białych i nasionach kolczystych.. Mężczyzna o odstających uszach, którego matka miała uszy przylegające, ożenił się z kobietą, która też miała uszy odstające, ale jej ojciec miał uszy przylegające.Skrzyżowano heterozygotę i homozygotę dominującą.. Zapisz genotypy i fenotypy otrzymane w potomstwie krzyżówki wstecznej z rodzicem o kwiatach białych i nasionach kolczystych.. - za prawidłowe określenie i zapisanie genotypów rodziców (matki i ojca) Poprawna odpowiedź.. (IAIB) - Grupa krwi AB Genotyp matki: 1.. Ojciec jak już pisałem będzie heterozygotą Aa.. V.Następnie zwróć szczególną uwagę na prawidłowe rozpisanie genotypów rodziców (Anny oraz Piotra).. Badania wykazały, że matka ma grupę krwi B, ojciec - grupę krwi A, starsze dziecko również grupę krwi A, a młodsze - ma grupę krwi 0.. Genotyp matki - X D X d; Genotyp ojca - X D YMożliwe genotypy ojca: 1.. Matka RR, ojciec Rr Rysunki- e-podręczniki 27.1 z podanym rodzicem..

I. Zapisz genotypy roślin rodzicielskich.

2011-02-08 17:22:20 1) Podaj możliwe genotypy oraz fenotypy dzieci, rodziców matka gr.krwi B ojciec gr.krwi A. a) oboje rodzice są homozygotami b) oboje rodzice są heterozygotami c) ojciec homozygota matka heterozygota d) matka homozygota ojciec heterozygota.. Do punktów a) b) c) d) trzeba jeszcze określić proporcje miedzy fenotypami dzieci.. Ojciec rr b. Matka rr, ojciec RR c.. Matka Rr, ojciec rr d.. (0-2) Krzyżowanie wsteczne polega na skrzyżowaniu osobnika z pokolenia F 1 z zad.. (IBi) ODP: Ojciec NIE MOŻE mieć grupy krwi A oraz 0.. (0-2)Przeczytaj zadanie, a następnie zapisz genotyp rodziców, rozwiąż krzyżówkę genetyczną oraz sformułuj odpowiedzi.. Genotyp matki 9: IAIA lub IAi Genotyp ojca d: ii Uwaga 2: Nie moŽna jednoznacznie okreŠlié genotypu matki, wiec naleŽy rozpatrzyé Oba przypadki.. Zapisz genotypy rodziców z pierwszego kojarzenia oraz wypisz ich gamety.. Wypisz gamety, które mogą wytworzyć rośliny rodzicielskie.. - za niepoprawnie zapisany nawet jeden genotyp rodziców lub zapisanie genotypów niezgodnie z poleceniemdługowłose.. Uzasadnij wybór rozwiązaniem wybranej krzyżówki.. Zapisz genotypy obojga rodziców, stosując dla oznaczenia alleli grup krwi .Które genotypy rodziców mogą być przyczyną konfliktu serologicznego?.

Jakie były genotypy samicy i obu samców?

U królików umaszczenie łaciate (S) dominuje nad jednolitym (s), a czarna barwa sierści (B) nad brązową (b).Skrzyżowano króliki brązowe łaciate (bbSs) i czarne łaciate (BBSs).Ilustruje on, jak geny są przekazywane od rodziców i jakie genotypy powstają w pokoleniu potomnym.. Wybierz prawidłową odpowiedź spośród podanych.. Na podstawie wyników następujących kojarzeń określ genotypy rodziców: Rodzice Potomstwo samiec samica krótkowłose długowłose czarne brązowe czarne brązowe Krótkowłosy czarny Długowłosa brązowa 14 10 9 11 Krótkowłosy czarny1 p. aa to będzie to dziecko o oczach niebieskich.. (IBIB) - Grupa krwi B 2.. AABB-czerwone, wysokie aabb-białe, niskie P: AABB x aabb Gamety: w każdym AB Dostajemy osobnika o genotypie AaBb - jest to roślina wysoka o czerwonych kwiatach..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt