Przeczytaj tekst i zdecyduj czy podane zdania są prawdziwe czy fałszywe you

Pobierz

They are …Przeczytaj tekst.. Obok każdego zdania napisz T (true), jeżeli uważasz …5.. Str. 54Przeczytaj tekst.. Wstaw …Przeczytaj poniższe zdania i zdecyduj, czy są one prawdziwe czy fałszywe.. Historia 5 Dział 6 2020-05-24 14:53:10; Ustal , czy podane zdania są prawdziwe, czy …Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty.. Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Przeczytaj tekst i zdecyduj ,czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe.. Zdecyduj czy podane zdania są prawdziwe czy fałszywe 2018-12-03 17:14:57; Oceń czy zdania poniższe są prawdziwe otocz …Przeczytaj ponownie tekst i zdecyduj, czy podane zdania są prawdziwe (tak), czy fałszywe (nie).. Wpisz T (true), jeżeli uważasz, że …Przeczytaj tekst.. zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Zaznacz znakiem x odpowiednie kwadraciki.. Zdecyduj czy podane zdania są prawdziwe czy fałszywe 2018-12-03 17:14:57; GEOGRAFIA.. Wybraną odpowiedź zaznacz znakiem "X".. Na podstawie informacji w nim zawartych zdecyduj, czy zdania 1-3 są prawdziwe (P), czy fałszywe (F).. Hi everyone, I'd like to share my …Przeczytaj tekst źródłowy i ustal, czy zdania są prawdziwe czy fałszywe.. I like IT, it's veey tidy.Przeczytaj tekst i zdecyduj, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy fałszywe (F).. Zdecyduj czy …Przeczytaj tekst i napisz, czy podane zdania są prawdziwe (True), czy fałszywe (False).. TAK NIE …1 Zadanie 1 Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty..

zdecyduj czy podane zdania są prawdziwe czy fałszywe.

Rozpoznaj zdania prawdziwe(P) i fałszywe(F).. 2.They watch …Przeczytaj uważnie tekst, a następnie zdecyduj, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe.. Wstaw krzyżyk do odpowiedniej kratki.. Uzasadnij odpowiedź …przeczytaj podane wypowiedzenia.zdania prawdziwe oznacz literą P,a zdania fałszywe literąF 2011-02-26 21:02:34 Przeczytaj tekst.. Następnie zaznacz zdania prawdziwe literą P a fałszywe - literą F …II.. Przeczytaj tekst.. 0 Matt stayed at home last August because his dad had too much …Przeczytaj teksty i zdecyduj czy poniższe zdania są prawdziwe p fałszywe f lub czy informacja nie jest podana w stek w tekście 1 Zobacz odpowiedź …Przeczytaj quiz ponownie i zdecyduj czy podane zdania są prawdziwe czy fałszywe Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.7.Przeczytaj tekst i zdecyduj, czy poniższe zdania są prawdziwe (True), czy fałszywe (False).. Wpisz znak X wkratkę przy właściwej odpowiedzi.. Oceń, czy podane nizej zdania są …Przeczytaj tekst.. Obok zdania prawdziwego wstaw P, obok zdania fałszywego F Przyczyną protestów w …Przeczytaj zdania i zdecyduj, czy jest prawdziwe, czy fałszywe.. Zdecyduj, czy zdania 1-5 są prawdziwe (True) czy fałszywe (False) zgodnie z treścią tekstu.. Przeczytaj tekst.. P / F. 1 Lucilla's …Zdecyduj, czy podane zdania są prawdziwe (true), czy fałszywe(false)..

1) I'm …Na podstawie tekstu zdecyduj, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe.

Zdecyduj,czy podane zdania (8.1-8.5) są prawdziwe (TAK) czy fałszywe (NIE).. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu zdecyduj, czy podane zdania są prawdziwe (TAK) czy fałszywe (NIE).. Breakfast habits Amanda, 13 The …Przeczytaj poniższy tekst i zdecyduj, czy podane pod nim zdania są prawdziwe (T), czy fałszywe (F).. Obok zdania prawdziwego wstaw P, obok zdania fałszywego F Przyczyną protestów w czerwcu …Przeczytaj tekst.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. zadanie …Przeczytaj zdania i zdecyduj, czy jest prawdziwe, czy fałszywe.. W tym celu wpisz literę "P" przy wypowiedzeniach prawdziwych, a "F" - obok …Przeczytaj tekst i okresl czy podane zdania sa prawdziwe czy falszywe +1 głos.. Za każdą …Przeczytaj uważnie poniższy tekst.. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu zdecyduj, czy podane zdania są prawdziwe (TAK) czy fałszywe … Wpisz do tabeli literę (T), jeśli zdanie jest prawdziwe lub literę (F) …6..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt