Cechy człowieka antyku

Pobierz

Opis tarczy Achillesa .IV/III w. p.n.e. )-zasady symetrii i harmonii .. W kulturze starożytnej istniał przede wszystkim jeden, wspólny wszystkim twórcom wzorzec sztuki - opartej na wspólnie pojmowanym pięknie, harmonii i zasadzie mimesis.W ten sposób ideałem człowieka był mędrzec, którego cechuje: powaga, trzeźwość, rygoryzm i umiarkowanie Hedoniści - wyznawcy doktryny etycznej sformułowanej po raz pierwszy przez Arstypa z Cyreny, a powracającej wielokrotnie w dziejach filozofii, uznającej przyjemność (rozkosz) bądź unikanie przykrości za najwyższe lub jedyne dobro, cel życia i naczelny motyw ludzkiego postępowania.Człowiek i jego losy w koncepcji i poglądach antyku i Szekspira.. Opisywanie ludzkich uczuć w eposie - prezentacja uczuć bólu, rozpaczy.. ; ) Wiem, że : - wielkie konstrukcje-posągi (?. W centrum zainteresowania stoi człowiek, życie ziemskie i natura.. Jakich?. Antyczna sztuka wspięła się na wyżyny w okresie V i IV w. p.n.e. - wtedy pracowali Sofokles (tragik), Fidiasz (rzeźbiarz), Platon (filozof), Arystoteles (filozof), w Rzymie klasycyzm panował do V w. n.e.. Kultura antyczna zwiera zbiór charakterystycznych motywów, archetypów, postaw, środków artystycznych, z których czerpały obficie kolejne epoki, również ludzie współcześni często się do niej odwołują.Charakterystyczne cechy antyku ..

Antyk To w antyku rodzi się humanizm.

Sceptycyzm, zaprzeczając możliwości jakiegokolwiek poznania, głosił postawę całkowitej obojętności.. ^^Cechy sztuki antyku: odpowiednia forma jako źródło piękna, zasada mimesis (tworzenie doskonałej iluzji rzeczywistości, opisywanie świata takiego, jaki być powinien, a niekoniecznie jaki jest), kanon piękna ludzkiego ciała oparty na idealnych proporcjach, harmonia.człowiek w centrum pochwała nauki i myśli ludzkiej wskrzeszenie ideałów antyku; To oznacza: usytuowanie człowieka w centrum zainteresowania, powrót do antycznych ideałów w sztuce, tłumaczenie starożytnych dzieł, odrodzenie antycznych ideałów: cnoty, sławy, filozofii (epikureizm i stoicyzm) HumanizmDo najważniejszych gatunków popularnych w antyku zalicza się: epos, tragedię, komedię, pieśni oraz elegie.. Opis tarczy Achillesa.. Teatrem rządzi zasada trzech jedności: akcji, czasu i miejsca.. Rozwój teatru i dramatu greckiego.. Ta ostatnia głosiła, że artysta powinien.. poleca 83 % Historia Wpływ antyku na rozwój cywilizacji europejskiejCechy eposu antycznego: - paralelizm fabuły - w fabule równocześnie występują dwa ciągi wydarzeń; - działania ludzkie z równorzędnym działaniem bogów; - wzbudzanie ciekawości u odbiorcy poprzez celowe opóźnianie biegu akcji; - niezwykle realistyczny styl w opisach przedmiotów lub sytuacji; - wszechwiedzący narrator;1..

Głosiła ona zasadę uznającą szczęście za główny cel dążeń człowieka, przy czym szczęście to utożsamiane było z brakiem cierpień.

"Classicus" to po polsku znaczy "wzorowy".. To starożytni filozofowie poszukują recepty na szczęście.. W kulturze starożytnej istniał przede wszystkim jeden, wspólny wszystkim twórcom wzorzec sztuki - opartej na wspólnie pojmowanym pięknie, harmonii i zasadzie mimesis.. Podstawowymi założeniami klasycyzmu są następujące twierdzenia:EPIKUR - żył w latach 341-270 pne ; przedstawiciel starożytnego materializmu ; założył filozoficzna szkołę epikurejczyków zajmował się głównie etyką ; jego szkoła mieszcząca się w Atenach zwana była ogrodem Epikura EPIKUREIZM -etapem wstępnym był hedonizm ; epikurejczycy łączyli przyjemności duchowe z fizycznymi; życie to podstawowy warunek szczęścia ; we wszystkim należy zachować umiar ; należy łączyć szczęście jednostki ze szczęściem ogółu ;szczęście .Cechy antyku Klasycyzm - czyli nie ma problemu.. Artyści rzeźbią piękne ludzkie ciała, poeci wielbią to, co w człowieku szlachetne i cenne: mądrość, odwagę, męstwo, sprawiedliwość.To antyk zdecydował o tym, jak ma wyglądać piękny człowiek lub przedmiot.. Dorobek kultury antyku jako element mający niezwykle silny wpływ na kulturę śródziemnomorską, ze względu na wzorcowy dla niej charakter; słowo classicus znaczy wzorcowy, doskonały, godny naśladowania.. Antyk To w antyku rodzi się humanizm..

Koncepcje i poglądy, którymi kierowali się twórcy piszący w okresie antyku wydają się być obce od zasad jakimi kierował się Szekspir.

Starożytność jako kolebka takich rodzajów literackich, jak liryka, epika i dramat.. To starożytni filozofowie poszukują recepty na szczęście.. Widz w trakcie oglądania spektaklu doznaje katharsis, czyli oczyszczenia wywołanego angażowaniem emocjonalnym w losy bohaterów tragedii.W wiekach średnich do najważniejszych wartości należał honor rycerski, natomiast w dalszych epokach nie był tak istotną cechą wzorowego obywatela.. Cechą charakterystyczną literatury antyku jest natomiast dostosowanie języka do tworzonej treści i swobodna koegzystencja świata nadprzyrodzonego oraz ludzkiego w ramach jednego utworu.Charakterystyczne cechy antyku.. Jego twórczość pełna jest od nowatorskich, jak na tamte czasy, pomysłów.Stoicyzm zalecał zachowanie spokoju wewnętrznego, opanowanie i harmonię ducha jako drogę do szczęścia.. Epika grecka - arcydzieła..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt